VoIP

UnArtel s.r.o. ve spolupráci se společností IPEX a.s. poskytuje spolehlivou a garantovanou VoIP

telefonii. Při přechodu od stávajících operátorů je zabezpečeno přenesení původních telefonních čísel

zákazníka! Součástí nabízených služeb je i zpracování návrhu optimálního řešení telefonie vycházející

z požadavků zákazníka. Pro zabezpečení služby lze využít klasické nebo VoIP ústředny od

renomovaných výrobců (např. 2N, Yestar, Well,…), tak i virtuální telefonní ústřednu VOIPEX. V rámci

poskytování služby je realizována i vlastní instalace ústředny a následná technická podpora při

provozu.